Trending News

30 سپتامبر 2023

برچسب: Laputa: Castle in the Sky

لاپوتا : قلعه‌ای در آسمان
انیمه

معرفی انیمه لاپوتا : قلعه‌ای در آسمان (Laputa: Castle in the Sky) + دانلود 

اپوتا: قلعه‌ای در آسمان (Laputa: Castle in the Sky) یک انیمه‌ ماجراجویی پویانمایی که در سال ۱۹۸۶ بر اساس داستانی فانتزی از خود هایائو میازاکی و تحت تأثیر بسیاری از افسانه‌های و آموزه‌های شرقی ساخته شده.