Trending News

نویسنده: user0021

نقد و بررسی انیمیشن چینی روز خوبی داشته باشید (Have a Nice Day) + دانلود مستقیم
انیمیشن

نقد و بررسی انیمیشن چینی روز خوبی داشته باشید (Have a Nice Day) + دانلود 

روز خوبی داشته باشید روایتگر داستانی در شهری واقع در جنوب چین است که بعد از پیدا شدن کیف پولی حاوی یک میلیون یوئن، تعدادی از افراد که با یکدیگر غریبه اند به سوی کیف پول کشیده می شوند.